Logo Search packages:      
Sourcecode: ted version File versions

docRtfTagHash.c

#  include <appUtilConfig.h>

#  include <utilJenkinsHash.h>

#  include "docRtf.h"

#  define ub4 UtilUint32
#  define ub2 UtilUint16
#  define ub1 unsigned char

#  define CHECKSTATE 8

/* smax= 1024, blen= 256 */

/* small adjustments to _a_ to make values distinct */
static const ub2 tab[] = {
674,746,654,821,515,0,674,165,311,821,0,515,331,447,192,50,
311,0,331,741,118,58,170,735,447,487,0,0,381,118,340,903,
0,50,0,381,0,331,331,0,340,98,77,253,674,311,801,192,
855,0,670,504,161,253,366,14,14,381,738,903,98,358,380,24,
516,50,192,0,769,114,658,193,369,192,0,571,578,165,210,447,
47,311,331,750,527,642,140,117,840,381,626,331,237,742,658,477,
117,670,89,515,183,98,796,258,311,0,340,834,58,340,674,515,
841,485,997,165,496,321,331,742,0,670,24,311,670,14,618,674,
8,382,25,0,635,581,351,674,434,340,769,821,358,571,552,348,
739,258,238,165,0,358,128,670,282,258,635,807,188,98,439,258,
258,273,169,674,879,123,386,0,999,488,674,475,487,529,331,740,
477,165,677,635,159,598,63,274,616,549,204,677,393,855,370,0,
670,997,626,706,769,98,674,340,954,496,373,549,529,409,516,515,
0,160,0,288,0,954,496,0,456,520,914,927,674,677,165,926,
24,647,258,736,18,0,693,626,328,0,813,641,1006,0,0,275,
618,579,71,449,640,821,38,715,901,347,192,311,277,711,981,709,
};

/* map back array */

static int mapBack[]=
  {
   786L, /*   0: "dplinew" */
   327L, /*   1: "trspdl" */
   566L, /*   2: "deflang" */
   84L, /*   3: "uldb" */
   168L, /*   4: "tphmrg" */
   597L, /*   5: "sprstsp" */
   368L, /*   6: "tbllklastrow" */
   348L, /*   7: "trbgcross" */
   36L, /*   8: "pndbnuml" */
   171L, /*   9: "tposx" */
   233L, /*  10: "pnrxst" */
   371L, /*  11: "irow" */
   148L, /*  12: "bgfdiag" */
   712L, /*  13: "piccropb" */
   444L, /*  14: "ds" */
   326L, /*  15: "trftsWidth" */
   360L, /*  16: "trcbpat" */
   653L, /*  17: "listoverridecount" */
   40L, /*  18: "pndecd" */
   339L, /*  19: "trpaddfl" */
   659L, /*  20: "tqdec" */
   477L, /*  21: "vertalt" */
   459L, /*  22: "cols" */
   550L, /*  23: "mac" */
   411L, /*  24: "truncex" */
   719L, /*  25: "picbmp" */
   258L, /*  26: "ltrrow" */
   644L, /*  27: "levelprevspace" */
   277L, /*  28: "clbgvert" */
   489L, /*  29: "ltrsect" */
   342L, /*  30: "trpaddfb" */
   543L, /*  31: "sbasedon" */
   113L, /*  32: "favar" */
   787L, /*  33: "dppolycount" */
   421L, /*  34: "lnbrkrule" */
   800L, /*  35: "dpptx" */
   679L, /*  36: "jpegblip" */
   394L, /*  37: "dgvorigin" */
   219L, /*  38: "posyt" */
   204L, /*  39: "posxl" */
   82L, /*  40: "fcs" */
   802L, /*  41: "shpleft" */
   611L, /*  42: "level" */
   60L, /*  43: "pnsp" */
   601L, /*  44: "ight" */
   299L, /*  45: "clftsWidth" */
   613L, /*  46: "noline" */
   760L, /*  47: "dobxmargin" */
   37L, /*  48: "pndbnumt" */
   337L, /*  49: "trpaddt" */
   545L, /*  50: "sautoupd" */
   412L, /*  51: "nolead" */
   429L, /*  52: "nospaceforul" */
   538L, /*  53: "aftnnrlc" */
   124L, /*  54: "qc" */
   484L, /*  55: "linemod" */
   234L, /*  56: "tx" */
   804L, /*  57: "shpbottom" */
   748L, /*  58: "chftnsep" */
   407L, /*  59: "pgbrdrl" */
   580L, /*  60: "ltrdoc" */
   541L, /*  61: "ftnalt" */
   681L, /*  62: "dibitmap" */
   587L, /*  63: "prcolbl" */
   568L, /*  64: "fldalt" */
   253L, /*  65: "aulw" */
   617L, /*  66: "hr" */
   249L, /*  67: "aul" */
   553L, /*  68: "ansicpg" */
   731L, /*  69: "ldblquote" */
   59L, /*  70: "pnindent" */
   808L, /*  71: "shpfhdr" */
   481L, /*  72: "binsxn" */
   384L, /*  73: "facingp" */
   87L, /*  74: "webhidden" */
   774L, /*  75: "dplinedash" */
   469L, /*  76: "pgnx" */
   138L, /*  77: "shading" */
   424L, /*  78: "sprstsm" */
   221L, /*  79: "dfrmtxtx" */
   521L, /*  80: "aftnbj" */
   52L, /*  81: "pnaiueo" */
   119L, /*  82: "fi" */
   641L, /*  83: "leveltemplateid" */
   501L, /*  84: "sftnnar" */
   626L, /*  85: "charrsid" */
   127L, /*  86: "widctlpar" */
   649L, /*  87: "listsimple" */
    5L, /*  88: "b" */
   197L, /*  89: "overlay" */
   344L, /*  90: "trwWidthA" */
   270L, /*  91: "clbgdkcross" */
   702L, /*  92: "objscaley" */
   795L, /*  93: "dpfillfggray" */
   765L, /*  94: "dpcallout" */
   608L, /*  95: "rtlgutter" */
   585L, /*  96: "notabind" */
   537L, /*  97: "aftnnauc" */
   470L, /*  98: "pgny" */
   155L, /*  99: "brdrl" */
   317L, /*  100: "trqr" */
   467L, /*  101: "pgnhnsm" */
   536L, /*  102: "aftnnalc" */
   63L, /*  103: "noproof" */
   528L, /*  104: "aftnrestart" */
   792L, /*  105: "dpfillfgcr" */
   518L, /*  106: "aendnotes" */
   631L, /*  107: "levelstartat" */
   268L, /*  108: "clbgdcross" */
   504L, /*  109: "sftnnrlc" */
   514L, /*  110: "endnotes" */
   526L, /*  111: "ftnrstcont" */
   236L, /*  112: "ab" */
   744L, /*  113: "line" */
   93L, /*  114: "chbghoriz" */
   38L, /*  115: "pndbnumk" */
   672L, /*  116: "ftech" */
   728L, /*  117: "emspace" */
   183L, /*  118: "tposyb" */
   162L, /*  119: "sbauto" */
   341L, /*  120: "trpaddft" */
   382L, /*  121: "paperw" */
   517L, /*  122: "ftnbj" */
   770L, /*  123: "dprect" */
   761L, /*  124: "dobypage" */
   207L, /*  125: "posxi" */
   607L, /*  126: "ogutter" */
   70L, /*  127: "dn" */
   753L, /*  128: "chftn" */
   531L, /*  129: "ftnnauc" */
   118L, /*  130: "li" */
   413L, /*  131: "msmcap" */
   180L, /*  132: "tpvpg" */
   279L, /*  133: "clcbpat" */
   475L, /*  134: "vertalc" */
   241L, /*  135: "af" */
   757L, /*  136: "dolock" */
   772L, /*  137: "dplinesolid" */
   486L, /*  138: "linerestart" */
   89L, /*  139: "expnd" */
   751L, /*  140: "chpgn" */
   579L, /*  141: "linkstyles" */
   356L, /*  142: "trbgfdiag" */
   185L, /*  143: "tposyil" */
   581L, /*  144: "makebackup" */
   602L, /*  145: "wraptrsp" */
   669L, /*  146: "fmodern" */
   166L, /*  147: "aspnum" */
   634L, /*  148: "leveljcn" */
   769L, /*  149: "dppolyline" */
   46L, /*  150: "pngbnuml" */
   332L, /*  151: "trspdfr" */
   190L, /*  152: "tdfrmtxtRight" */
   797L, /*  153: "dpfillbgcg" */
   201L, /*  154: "phcol" */
   727L, /*  155: "emdash" */
   593L, /*  156: "revprot" */
   785L, /*  157: "dpysize" */
   111L, /*  158: "facenter" */
   694L, /*  159: "objicemb" */
   287L, /*  160: "cltxlrtb" */
   666L, /*  161: "fnil" */
   818L, /*  162: "shpwrk" */
    3L, /*  163: "cf" */
   24L, /*  164: "pndec" */
   773L, /*  165: "dplinehollow" */
   718L, /*  166: "wbmwidthbytes" */
   425L, /*  167: "noxlattoyen" */
   445L, /*  168: "titlepg" */
   388L, /*  169: "jcompress" */
   551L, /*  170: "pc" */
   173L, /*  171: "tposxl" */
   227L, /*  172: "pnrnot" */
   622L, /*  173: "yr" */
   315L, /*  174: "trautofit" */
   151L, /*  175: "cfpat" */
   625L, /*  176: "delrsid" */
   322L, /*  177: "trbrdrr" */
   335L, /*  178: "trpaddl" */
   558L, /*  179: "langfe" */
   410L, /*  180: "pgbrdrfoot" */
   548L, /*  181: "spersonal" */
   359L, /*  182: "trcfpat" */
   340L, /*  183: "trpaddfr" */
   149L, /*  184: "bghoriz" */
   642L, /*  185: "levelold" */
   11L, /*  186: "caps" */
   48L, /*  187: "pnzodiac" */
   632L, /*  188: "levelnfcn" */
   794L, /*  189: "dpfillfgcb" */
   509L, /*  190: "saftnnauc" */
   796L, /*  191: "dpfillbgcr" */
   762L, /*  192: "dobypara" */
   534L, /*  193: "ftnnchi" */
   605L, /*  194: "viewscale" */
   598L, /*  195: "subfontbysize" */
   353L, /*  196: "trbgdkfdiag" */
   709L, /*  197: "objcropl" */
   680L, /*  198: "emfblip" */
   455L, /*  199: "pgnlcltr" */
   174L, /*  200: "tposxr" */
   142L, /*  201: "bgdkbdiag" */
   136L, /*  202: "hyphpar" */
   158L, /*  203: "brdrbtw" */
   146L, /*  204: "bgdkhoriz" */
   683L, /*  205: "pmmetafile" */
   31L, /*  206: "pnordt" */
   498L, /*  207: "sftnrstcont" */
   758L, /*  208: "dobxpage" */
   456L, /*  209: "pgncont" */
   176L, /*  210: "tposxi" */
   139L, /*  211: "bgbdiag" */
   101L, /*  212: "chbgdkfdiag" */
   210L, /*  213: "pvpara" */
   260L, /*  214: "cellx" */
   685L, /*  215: "rslttxt" */
   237L, /*  216: "acaps" */
   559L, /*  217: "langfenp" */
   141L, /*  218: "bgdcross" */
   399L, /*  219: "deftab" */
   552L, /*  220: "pca" */
   402L, /*  221: "stshfloch" */
   724L, /*  222: "rsltmerge" */
   433L, /*  223: "pnulnone" */
   211L, /*  224: "pvpg" */
   462L, /*  225: "sectdefaultcl" */
   508L, /*  226: "saftnnalc" */
   474L, /*  227: "vertalb" */
   267L, /*  228: "clbgcross" */
   16L, /*  229: "pncf" */
   434L, /*  230: "sectd" */
   809L, /*  231: "shpbxpage" */
   494L, /*  232: "sftnstart" */
   756L, /*  233: "chdpl" */
   766L, /*  234: "dpellipse" */
   95L, /*  235: "chbgfdiag" */
   788L, /*  236: "dplinecor" */
   51L, /*  237: "pnchosung" */
   670L, /*  238: "fscript" */
   365L, /*  239: "tbllkcolor" */
   674L, /*  240: "cpg" */
   729L, /*  241: "endash" */
   43L, /*  242: "pnganada" */
   15L, /*  243: "pnfs" */
   318L, /*  244: "trqc" */
   571L, /*  245: "formshade" */
   660L, /*  246: "tldot" */
   45L, /*  247: "pngbnumd" */
   259L, /*  248: "rtlrow" */
   400L, /*  249: "deff" */
   443L, /*  250: "guttersxn" */
   53L, /*  251: "pnaiueod" */
   431L, /*  252: "pnuld" */
   230L, /*  253: "pnrrgb" */
   324L, /*  254: "trbrdrv" */
   554L, /*  255: "itap" */
   372L, /*  256: "irowband" */
   733L, /*  257: "ltrmark" */
   39L, /*  258: "pncnum" */
   278L, /*  259: "clcfpat" */
   202L, /*  260: "posx" */
   750L, /*  261: "chdate" */
   686L, /*  262: "rsltpict" */
   775L, /*  263: "dplinedot" */
   437L, /*  264: "pgwsxn" */
   665L, /*  265: "jclisttab" */
   248L, /*  266: "astrike" */
   57L, /*  267: "pnqc" */
   449L, /*  268: "sbkeven" */
   578L, /*  269: "linestart" */
   397L, /*  270: "dgmargin" */
   703L, /*  271: "picscalex" */
   779L, /*  272: "dparcflipx" */
   556L, /*  273: "rin" */
   576L, /*  274: "hyphhotz" */
   740L, /*  275: "softpage" */
   507L, /*  276: "saftnnar" */
   212L, /*  277: "posy" */
   560L, /*  278: "nolnhtadjtbl" */
   312L, /*  279: "trhdr" */
   464L, /*  280: "pgnhnsh" */
   81L, /*  281: "shad" */
   231L, /*  282: "pnrstart" */
   767L, /*  283: "dpline" */
   117L, /*  284: "ls" */
   229L, /*  285: "pnrpnbr" */
   19L, /*  286: "pnul" */
   722L, /*  287: "blipupi" */
   747L, /*  288: "column" */
   478L, /*  289: "sectlinegrid" */
   783L, /*  290: "dodhgt" */
   358L, /*  291: "trbgvert" */
   569L, /*  292: "formdisp" */
   451L, /*  293: "pgndec" */
   592L, /*  294: "revprop" */
   492L, /*  295: "sftntj" */
   635L, /*  296: "leveljc" */
   583L, /*  297: "nocolbal" */
   723L, /*  298: "objsetsize" */
   782L, /*  299: "dpy" */
   27L, /*  300: "pnucltr" */
   746L, /*  301: "page" */
   80L, /*  302: "ltrch" */
   564L, /*  303: "cvmme" */
   423L, /*  304: "oldas" */
   483L, /*  305: "linecont" */
   735L, /*  306: "rquote" */
   701L, /*  307: "objscalex" */
   700L, /*  308: "pichgoal" */
   316L, /*  309: "trql" */
   58L, /*  310: "pnqr" */
   448L, /*  311: "sbkpage" */
   741L, /*  312: "zwj" */
   161L, /*  313: "adjustleft" */
   652L, /*  314: "liststyleid" */
   416L, /*  315: "htmautsp" */
   588L, /*  316: "printdata" */
   29L, /*  317: "pnord" */
   373L, /*  318: "ts" */
   519L, /*  319: "aenddoc" */
   361L, /*  320: "trshdng" */
   807L, /*  321: "shpz" */
   304L, /*  322: "clpadft" */
   780L, /*  323: "dparcflipy" */
   262L, /*  324: "clbrdrt" */
   755L, /*  325: "chdpa" */
   92L, /*  326: "highlight" */
   314L, /*  327: "trkeepfollow" */
   226L, /*  328: "pnrdate" */
   33L, /*  329: "pndbnumd" */
   664L, /*  330: "tleq" */
   169L, /*  331: "tphpg" */
   214L, /*  332: "posyb" */
   329L, /*  333: "trspdt" */
   781L, /*  334: "dpx" */
   557L, /*  335: "langnp" */
   689L, /*  336: "objemb" */
   362L, /*  337: "tbllkborder" */
   497L, /*  338: "sftnrestart" */
   637L, /*  339: "levellegal" */
   255L, /*  340: "loch" */
   364L, /*  341: "tbllkfont" */
   812L, /*  342: "shpbxignore" */
   147L, /*  343: "bgdkvert" */
   333L, /*  344: "trspdft" */
   479L, /*  345: "endnhere" */
   684L, /*  346: "rsltrtf" */
   79L, /*  347: "rtlch" */
   487L, /*  348: "linestarts" */
   62L, /*  349: "lang" */
   732L, /*  350: "lquote" */
   814L, /*  351: "shpbymargin" */
   194L, /*  352: "absh" */
   673L, /*  353: "fcharset" */
   510L, /*  354: "saftnnrlc" */
   288L, /*  355: "cltxtbrl" */
   292L, /*  356: "clmgf" */
   816L, /*  357: "shpbyignore" */
   208L, /*  358: "posxo" */
   116L, /*  359: "s" */
   346L, /*  360: "trftsWidthA" */
   41L, /*  361: "pnaiud" */
   379L, /*  362: "margt" */
   393L, /*  363: "dghorigin" */
   453L, /*  364: "pgnlcrm" */
   120L, /*  365: "ri" */
   570L, /*  366: "formprot" */
   83L, /*  367: "uld" */
   627L, /*  368: "sectrsid" */
   403L, /*  369: "stshfhich" */
   386L, /*  370: "twoonone" */
   584L, /*  371: "noextrasprl" */
   282L, /*  372: "clcbpatraw" */
   387L, /*  373: "psz" */
   678L, /*  374: "pngblip" */
   805L, /*  375: "shpright" */
   777L, /*  376: "dplinedadodo" */
    6L, /*  377: "i" */
   417L, /*  378: "useltbaln" */
   102L, /*  379: "chbgdkbdiag" */
   205L, /*  380: "posxr" */
   65L, /*  381: "up" */
   30L, /*  382: "pncard" */
   491L, /*  383: "sectunlocked" */
   264L, /*  384: "clbrdrl" */
   108L, /*  385: "chshdng" */
   699L, /*  386: "picwgoal" */
   776L, /*  387: "dplinedado" */
   71L, /*  388: "outl" */
   654L, /*  389: "listoverridestartat" */
   129L, /*  390: "keepn" */
   671L, /*  391: "fdecor" */
   472L, /*  392: "colno" */
   370L, /*  393: "tbllklastcol" */
   126L, /*  394: "nowidctlpar" */
   347L, /*  395: "trbgbdiag" */
   12L, /*  396: "scaps" */
   297L, /*  397: "clshdrawnil" */
   458L, /*  398: "pgnstarts" */
   790L, /*  399: "dplinecob" */
   471L, /*  400: "linex" */
    0L, /*  401: "plain" */
   246L, /*  402: "ascaps" */
   499L, /*  403: "saftnrstcont" */
   351L, /*  404: "trbgdkcross" */
   272L, /*  405: "clbgdkfdiag" */
   572L, /*  406: "fracwidth" */
   217L, /*  407: "posyin" */
   734L, /*  408: "rdblquote" */
   181L, /*  409: "tposy" */
   710L, /*  410: "objcropr" */
   132L, /*  411: "sl" */
   691L, /*  412: "objautlink" */
   128L, /*  413: "keep" */
   238L, /*  414: "acf" */
   130L, /*  415: "sb" */
   159L, /*  416: "brdrbar" */
   137L, /*  417: "intbl" */
   206L, /*  418: "posxc" */
   657L, /*  419: "tqr" */
   122L, /*  420: "qr" */
   623L, /*  421: "insrsid" */
   294L, /*  422: "clvmgf" */
   26L, /*  423: "pnlcrm" */
   415L, /*  424: "ftnlytwnine" */
   133L, /*  425: "slmult" */
   495L, /*  426: "saftnstart" */
   32L, /*  427: "pndbnum" */
   643L, /*  428: "levelprev" */
   505L, /*  429: "sftnnruc" */
   742L, /*  430: "zwnj" */
   10L, /*  431: "nosupersub" */
   291L, /*  432: "cltxtbrlv" */
   473L, /*  433: "colsr" */
   242L, /*  434: "afs" */
   23L, /*  435: "pnstart" */
   529L, /*  436: "ftnnar" */
   563L, /*  437: "brkfrm" */
   547L, /*  438: "ssemihidden" */
   175L, /*  439: "tposxc" */
   104L, /*  440: "chbgdkdcross" */
   215L, /*  441: "posyc" */
   391L, /*  442: "dghspace" */
   325L, /*  443: "trwWidth" */
   366L, /*  444: "tbllkbestfit" */
   266L, /*  445: "clbgbdiag" */
   22L, /*  446: "pnstrike" */
   565L, /*  447: "defformat" */
   633L, /*  448: "levelnfc" */
   184L, /*  449: "tposyc" */
   806L, /*  450: "shplid" */
   698L, /*  451: "objh" */
   363L, /*  452: "tbllkshading" */
   300L, /*  453: "clpadt" */
   114L, /*  454: "fafixed" */
   789L, /*  455: "dplinecog" */
   450L, /*  456: "sbkodd" */
   182L, /*  457: "tposnegy" */
   343L, /*  458: "trwWidthB" */
   515L, /*  459: "enddoc" */
   640L, /*  460: "fbias" */
   311L, /*  461: "trrh" */
   200L, /*  462: "phpg" */
   738L, /*  463: "softlheight" */
   243L, /*  464: "ai" */
   621L, /*  465: "mo" */
   269L, /*  466: "clbgdkbdiag" */
   720L, /*  467: "picbpp" */
   524L, /*  468: "ftnrstpg" */
   35L, /*  469: "pniroha" */
   435L, /*  470: "headery" */
   338L, /*  471: "trpaddb" */
   715L, /*  472: "bliptag" */
   463L, /*  473: "pgnhn" */
   418L, /*  474: "alntblind" */
   170L, /*  475: "tphcol" */
   330L, /*  476: "trspdb" */
   582L, /*  477: "margmirror" */
   599L, /*  478: "swpbdr" */
   75L, /*  479: "revauthdel" */
   323L, /*  480: "trbrdrh" */
   596L, /*  481: "sprsspbf" */
   577L, /*  482: "landscape" */
   310L, /*  483: "trleft" */
   493L, /*  484: "sftnbj" */
   717L, /*  485: "wbmplanes" */
   609L, /*  486: "deflangfe" */
   389L, /*  487: "jexpand" */
   817L, /*  488: "shpwr" */
   349L, /*  489: "trbgdcross" */
   778L, /*  490: "dpfillpat" */
   544L, /*  491: "snext" */
   432L, /*  492: "pnuldb" */
   801L, /*  493: "dppty" */
   367L, /*  494: "tbllkhdrrows" */
   813L, /*  495: "shpbypage" */
   76L, /*  496: "revdttm" */
   319L, /*  497: "trbrdrt" */
   134L, /*  498: "outlinelevel" */
   422L, /*  499: "bdrrlswsix" */
   725L, /*  500: "bullet" */
   721L, /*  501: "pictscaled" */
   595L, /*  502: "sprslnsp" */
   650L, /*  503: "listhybrid" */
   303L, /*  504: "clpadr" */
   77L, /*  505: "revdttmdel" */
   244L, /*  506: "alang" */
   513L, /*  507: "fet" */
   661L, /*  508: "tlul" */
   276L, /*  509: "clbghoriz" */
   375L, /*  510: "pgbrdropt" */
   465L, /*  511: "pgnhnsp" */
   110L, /*  512: "fahang" */
   143L, /*  513: "bgdkcross" */
   726L, /*  514: "chatn" */
   78L, /*  515: "revised" */
   567L, /*  516: "doctemp" */
   663L, /*  517: "tlth" */
   265L, /*  518: "clbrdrr" */
   199L, /*  519: "phmrg" */
   17L, /*  520: "pnb" */
   321L, /*  521: "trbrdrl" */
   115L, /*  522: "pard" */
   752L, /*  523: "chtime" */
   313L, /*  524: "trkeep" */
   490L, /*  525: "rtlsect" */
   56L, /*  526: "pnql" */
   99L, /*  527: "chbgdkhoriz" */
   561L, /*  528: "allprot" */
   549L, /*  529: "ansi" */
   376L, /*  530: "pgbrdrsnap" */
   307L, /*  531: "clpadfr" */
   135L, /*  532: "ilvl" */
   72L, /*  533: "revauth" */
   730L, /*  534: "enspace" */
   167L, /*  535: "tabsnoovrlp" */
   532L, /*  536: "ftnnrlc" */
   638L, /*  537: "levelnorestart" */
   745L, /*  538: "lbr" */
   54L, /*  539: "pnbidia" */
   606L, /*  540: "lytprtmet" */
   819L, /*  541: "shpfblwtxt" */
   355L, /*  542: "trbgdkvert" */
   535L, /*  543: "aftnnar" */
    2L, /*  544: "fs" */
   749L, /*  545: "chftnsepc" */
   131L, /*  546: "sa" */
   251L, /*  547: "auldb" */
   44L, /*  548: "pngbnum" */
   385L, /*  549: "widowctrl" */
   799L, /*  550: "dpfillbggray" */
   708L, /*  551: "objcropb" */
   542L, /*  552: "additive" */
   74L, /*  553: "crdate" */
   61L, /*  554: "pnprev" */
   13L, /*  555: "strike" */
   290L, /*  556: "cltxlrtbv" */
   736L, /*  557: "rtlmark" */
   574L, /*  558: "hyphcaps" */
   616L, /*  559: "subdocument" */
   405L, /*  560: "pgbrdrt" */
   263L, /*  561: "clbrdrb" */
   713L, /*  562: "piccropl" */
   187L, /*  563: "tposyout" */
   289L, /*  564: "cltxbtlr" */
   306L, /*  565: "clpadfl" */
   220L, /*  566: "dxfrtext" */
   677L, /*  567: "wmetafile" */
   692L, /*  568: "objsub" */
   254L, /*  569: "aup" */
   305L, /*  570: "clpadfb" */
   620L, /*  571: "dy" */
   381L, /*  572: "paperh" */
   485L, /*  573: "lineppage" */
   743L, /*  574: "tab" */
   466L, /*  575: "pgnhnsc" */
   791L, /*  576: "dplinegray" */
   771L, /*  577: "dptxbx" */
   646L, /*  578: "levelspace" */
   369L, /*  579: "tbllkhdrcols" */
   704L, /*  580: "picscaley" */
   94L, /*  581: "chbgvert" */
   245L, /*  582: "aoutl" */
   480L, /*  583: "binfsxn" */
   296L, /*  584: "clNoWrap" */
   502L, /*  585: "sftnnalc" */
   612L, /*  586: "ltrpar" */
   488L, /*  587: "lndscpsxn" */
    9L, /*  588: "super" */
   144L, /*  589: "bgdkdcross" */
   409L, /*  590: "pgbrdrhead" */
   152L, /*  591: "cbpat" */
   121L, /*  592: "ql" */
   157L, /*  593: "box" */
   614L, /*  594: "rtlpar" */
   546L, /*  595: "shidden" */
   589L, /*  596: "psover" */
   512L, /*  597: "saftnnchi" */
   50L, /*  598: "pnzodiacl" */
   427L, /*  599: "noultrlspc" */
   398L, /*  600: "pgnstart" */
   533L, /*  601: "ftnnruc" */
   401L, /*  602: "stshfdbch" */
   815L, /*  603: "shpbypara" */
   496L, /*  604: "sftnrstpg" */
   383L, /*  605: "gutter" */
   100L, /*  606: "chbgdkvert" */
   430L, /*  607: "pnhang" */
   55L, /*  608: "pnbidib" */
   555L, /*  609: "lin" */
   618L, /*  610: "min" */
   392L, /*  611: "dgvspace" */
    4L, /*  612: "cs" */
   97L, /*  613: "chbgcross" */
   629L, /*  614: "tblrsid" */
   503L, /*  615: "sftnnauc" */
   527L, /*  616: "aftnrstcont" */
   624L, /*  617: "rsidroot" */
   222L, /*  618: "dfrmtxty" */
   69L, /*  619: "deleted" */
   716L, /*  620: "wbmbitspixel" */
   395L, /*  621: "dghshow" */
   47L, /*  622: "pngbnumk" */
   693L, /*  623: "objpub" */
   768L, /*  624: "dppolygon" */
   196L, /*  625: "nowrap" */
   442L, /*  626: "margbsxn" */
   648L, /*  627: "listtemplateid" */
   667L, /*  628: "froman" */
   820L, /*  629: "shplockanchor" */
   630L, /*  630: "styrsid" */
   232L, /*  631: "pnrstop" */
   73L, /*  632: "crauth" */
   404L, /*  633: "stshfbi" */
   737L, /*  634: "softcol" */
   476L, /*  635: "vertalj" */
   662L, /*  636: "tlhyph" */
   378L, /*  637: "margr" */
   240L, /*  638: "aexpnd" */
   352L, /*  639: "trbgdkdcross" */
   193L, /*  640: "absw" */
   426L, /*  641: "expshrtn" */
   803L, /*  642: "shptop" */
   34L, /*  643: "pnaiu" */
   636L, /*  644: "levelfollow" */
   18L, /*  645: "pni" */
   530L, /*  646: "ftnnalc" */
   68L, /*  647: "cchs" */
   688L, /*  648: "rslthtml" */
   658L, /*  649: "tqc" */
   66L, /*  650: "cgrid" */
   651L, /*  651: "listrestarthdn" */
   705L, /*  652: "picw" */
    7L, /*  653: "ul" */
   328L, /*  654: "trspdr" */
   357L, /*  655: "trbghoriz" */
   252L, /*  656: "aulnone" */
   216L, /*  657: "posyil" */
   706L, /*  658: "pich" */
   25L, /*  659: "pnucrm" */
   198L, /*  660: "absnoovrlp" */
   575L, /*  661: "hyphconsec" */
   14L, /*  662: "pnf" */
   810L, /*  663: "shpbxmargin" */
   281L, /*  664: "clcfpatraw" */
   28L, /*  665: "pnlcltr" */
   295L, /*  666: "clvmrg" */
   696L, /*  667: "objocx" */
   345L, /*  668: "trftsWidthB" */
   610L, /*  669: "uc" */
   96L, /*  670: "chbgbdiag" */
   20L, /*  671: "pncaps" */
   103L, /*  672: "chbgdkcross" */
   714L, /*  673: "piccropr" */
   64L, /*  674: "ulnone" */
   301L, /*  675: "clpadb" */
   628L, /*  676: "pararsid" */
   406L, /*  677: "pgbrdrb" */
   188L, /*  678: "tposyt" */
   308L, /*  679: "trowd" */
   218L, /*  680: "posyout" */
   239L, /*  681: "adn" */
   690L, /*  682: "objlink" */
   500L, /*  683: "saftnrestart" */
   562L, /*  684: "annotprot" */
   525L, /*  685: "ftnrestart" */
   273L, /*  686: "clbgdkhor" */
   285L, /*  687: "clvertalc" */
   186L, /*  688: "tposyin" */
   178L, /*  689: "tpvmrg" */
   112L, /*  690: "faroman" */
   377L, /*  691: "margl" */
   350L, /*  692: "trbgdkbdiag" */
   225L, /*  693: "pnrauth" */
   177L, /*  694: "tposxo" */
   156L, /*  695: "brdrr" */
   604L, /*  696: "viewkind" */
   414L, /*  697: "splytwnine" */
   172L, /*  698: "tposnegx" */
   482L, /*  699: "linebetcol" */
   163L, /*  700: "saauto" */
   615L, /*  701: "sbys" */
   436L, /*  702: "footery" */
   189L, /*  703: "tdfrmtxtLeft" */
   105L, /*  704: "chbrdr" */
   191L, /*  705: "tdfrmtxtTop" */
   811L, /*  706: "shpbxcolumn" */
   98L, /*  707: "chbgdcross" */
   506L, /*  708: "sftnnchi" */
   165L, /*  709: "aspalpha" */
   42L, /*  710: "pnirohad" */
   257L, /*  711: "dbch" */
   86L, /*  712: "v" */
   763L, /*  713: "dobymargin" */
   452L, /*  714: "pgnucrm" */
   390L, /*  715: "horzdoc" */
   439L, /*  716: "marglsxn" */
   336L, /*  717: "trpaddr" */
   711L, /*  718: "piccropt" */
   516L, /*  719: "ftntj" */
   354L, /*  720: "trbgdkhor" */
   687L, /*  721: "rsltbmp" */
   203L, /*  722: "posnegx" */
   798L, /*  723: "dpfillbgcb" */
   676L, /*  724: "macpict" */
   247L, /*  725: "ashad" */
   594L, /*  726: "rtldoc" */
   195L, /*  727: "abslock" */
   668L, /*  728: "fswiss" */
   293L, /*  729: "clmrg" */
   428L, /*  730: "dntblnsbdb" */
   441L, /*  731: "margrsxn" */
   160L, /*  732: "adjustright" */
   261L, /*  733: "celld" */
   695L, /*  734: "objhtml" */
   49L, /*  735: "pnzodiacd" */
   280L, /*  736: "clshdng" */
   603L, /*  737: "viewzk" */
   573L, /*  738: "hyphauto" */
   275L, /*  739: "clbgfdiag" */
   739L, /*  740: "softline" */
   309L, /*  741: "trgaph" */
   154L, /*  742: "brdrb" */
   520L, /*  743: "aftntj" */
   764L, /*  744: "dparc" */
   213L, /*  745: "posnegy" */
   334L, /*  746: "trspdfb" */
   150L, /*  747: "bgvert" */
   682L, /*  748: "wbitmap" */
   440L, /*  749: "margtsxn" */
   107L, /*  750: "chcfpat" */
   21L, /*  751: "pnscaps" */
   145L, /*  752: "bgdkfdiag" */
   446L, /*  753: "sbknone" */
   396L, /*  754: "dgvshow" */
   67L, /*  755: "cb" */
   408L, /*  756: "pgbrdrr" */
   85L, /*  757: "ulw" */
   109L, /*  758: "faauto" */
   511L, /*  759: "saftnnruc" */
   274L, /*  760: "clbgdkvert" */
   647L, /*  761: "listid" */
   438L, /*  762: "pghsxn" */
   223L, /*  763: "dropcapli" */
   461L, /*  764: "colw" */
   454L, /*  765: "pgnucltr" */
   209L, /*  766: "pvmrg" */
   90L, /*  767: "expndtw" */
   590L, /*  768: "revbar" */
   468L, /*  769: "pgnhnsn" */
   675L, /*  770: "fprq" */
   447L, /*  771: "sbkcol" */
   619L, /*  772: "sec" */
   457L, /*  773: "pgnrestart" */
   460L, /*  774: "colsx" */
   759L, /*  775: "dobxcolumn" */
   645L, /*  776: "levelindent" */
   91L, /*  777: "charscalex" */
   140L, /*  778: "bgcross" */
   271L, /*  779: "clbgdkdcross" */
   284L, /*  780: "clvertalt" */
   656L, /*  781: "tql" */
   639L, /*  782: "levelpicture" */
   228L, /*  783: "pnrnfc" */
    1L, /*  784: "f" */
   153L, /*  785: "brdrt" */
   522L, /*  786: "ftnstart" */
   754L, /*  787: "sectnum" */
   591L, /*  788: "revisions" */
   235L, /*  789: "tb" */
   540L, /*  790: "aftnnchi" */
   420L, /*  791: "lyttblrtgr" */
   586L, /*  792: "otblrul" */
   697L, /*  793: "objw" */
   320L, /*  794: "trbrdrb" */
    8L, /*  795: "sub" */
   125L, /*  796: "pagebb" */
   302L, /*  797: "clpadl" */
   88L, /*  798: "kerning" */
   298L, /*  799: "clwWidth" */
   192L, /*  800: "tdfrmtxtBottom" */
   655L, /*  801: "listoverrideformat" */
   380L, /*  802: "margb" */
   374L, /*  803: "lastrow" */
   106L, /*  804: "chcbpat" */
   707L, /*  805: "objcropt" */
   224L, /*  806: "dropcapt" */
   523L, /*  807: "aftnstart" */
   123L, /*  808: "qj" */
   600L, /*  809: "transmf" */
   250L, /*  810: "auld" */
   179L, /*  811: "tpvpara" */
   331L, /*  812: "trspdfl" */
   164L, /*  813: "nooverflow" */
   793L, /*  814: "dpfillfgcg" */
   784L, /*  815: "dpxsize" */
   419L, /*  816: "lytcalctblwd" */
   539L, /*  817: "aftnnruc" */
   283L, /*  818: "clshdngraw" */
   286L, /*  819: "clvertalb" */
   256L, /*  820: "hich" */
  };

/* The hash function */

unsigned long docRtfTagHash(const unsigned char * key, int len )
{
  const ub4 initlev= 0x8bc994ff;
  ub4 rsl= 0;
  ub4 val = utilJenkinsHash( key, len, initlev );
  rsl = ((val>>24)^tab[val&0xff]);
  return rsl;
}

int docRtfTagIndex( const unsigned char * key, int len )
{
  ub4 rsl= docRtfTagHash( key, len );

  if ( rsl >= sizeof(mapBack)/sizeof(int) )
   { return -1;   }

  return mapBack[rsl];
}


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index